EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 115.562 13.07.2024 09:00:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.476 13.07.2024 09:00:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.769 13.07.2024 09:00:00 10 mg/m3
RK3.TZL 8.248 13.07.2024 09:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 139.731 13.07.2024 09:00:00 200 mg/m3
RK2.SO2 4.127 13.07.2024 09:00:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.258 13.07.2024 09:00:00 10 mg/m3
RK2.TZL 11.904 13.07.2024 09:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 139.467 13.07.2024 09:00:00 200 mg/m3
PV.TRS 1.185 13.07.2024 09:00:00 350 mg/m3
PV.SO2 2.727 13.07.2024 09:00:00 10 mg/m3
PV.TZL 5.805 13.07.2024 09:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 273.677 13.07.2024 09:00:00 200 mg/m3
KB.TZL 10.586 13.07.2024 09:00:00 350 mg/m3
KB.TRS 0.991 13.07.2024 09:00:00 10 mg/m3
KB.SO2 9.863 13.07.2024 09:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)