EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 120.683 26.06.2022 13:30:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.525 26.06.2022 13:30:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.930 26.06.2022 13:30:00 10 mg/m3
RK3.TZL 5.911 26.06.2022 13:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 130.075 26.06.2022 13:30:00 200 mg/m3
RK2.SO2 1.046 26.06.2022 13:30:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.589 26.06.2022 13:30:00 10 mg/m3
RK2.TZL 11.826 26.06.2022 13:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 87.862 26.06.2022 13:30:00 200 mg/m3
PV.TRS 1.336 26.06.2022 13:30:00 350 mg/m3
PV.SO2 4.119 26.06.2022 13:30:00 10 mg/m3
PV.TZL 15.073 26.06.2022 13:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 358.759 26.06.2022 13:30:00 200 mg/m3
KB.TZL 1.015 26.06.2022 13:30:00 350 mg/m3
KB.TRS 0.354 26.06.2022 13:30:00 10 mg/m3
KB.SO2 17.689 26.06.2022 13:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)