EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 135.237 01.03.2024 10:00:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.490 01.03.2024 10:00:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.714 01.03.2024 10:00:00 10 mg/m3
RK3.TZL 7.382 01.03.2024 10:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 126.915 01.03.2024 10:00:00 200 mg/m3
RK2.SO2 0.052 01.03.2024 10:00:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.934 01.03.2024 10:00:00 10 mg/m3
RK2.TZL 16.896 01.03.2024 10:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 173.131 01.03.2024 10:00:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.745 01.03.2024 10:00:00 350 mg/m3
PV.SO2 0.309 01.03.2024 10:00:00 10 mg/m3
PV.TZL 4.849 01.03.2024 10:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 294.718 01.03.2024 10:00:00 200 mg/m3
KB.TZL 13.551 01.03.2024 10:00:00 350 mg/m3
KB.TRS 1.490 01.03.2024 10:00:00 10 mg/m3
KB.SO2 31.069 01.03.2024 10:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)