EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 129.643 21.03.2023 23:00:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.575 21.03.2023 23:00:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.989 21.03.2023 23:00:00 10 mg/m3
RK3.TZL 6.197 21.03.2023 23:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 130.331 21.03.2023 23:00:00 200 mg/m3
RK2.SO2 48.233 21.03.2023 23:00:00 350 mg/m3
RK2.TRS 1.273 21.03.2023 23:00:00 10 mg/m3
RK2.TZL 11.880 21.03.2023 23:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 140.766 21.03.2023 23:00:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.695 21.03.2023 23:00:00 350 mg/m3
PV.SO2 0.002 21.03.2023 23:00:00 10 mg/m3
PV.TZL 1.763 21.03.2023 23:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 291.476 21.03.2023 23:00:00 200 mg/m3
KB.TZL 18.655 21.03.2023 23:00:00 350 mg/m3
KB.TRS 0.631 21.03.2023 23:00:00 10 mg/m3
KB.SO2 165.998 21.03.2023 23:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)