EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 122.469 17.06.2024 00:00:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.468 17.06.2024 00:00:00 350 mg/m3
RK3.TRS 1.093 17.06.2024 00:00:00 10 mg/m3
RK3.TZL 7.355 17.06.2024 00:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 135.210 17.06.2024 00:00:00 200 mg/m3
RK2.SO2 1.971 17.06.2024 00:00:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.871 17.06.2024 00:00:00 10 mg/m3
RK2.TZL 11.072 17.06.2024 00:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 160.292 17.06.2024 00:00:00 200 mg/m3
PV.TRS 1.099 17.06.2024 00:00:00 350 mg/m3
PV.SO2 0.002 17.06.2024 00:00:00 10 mg/m3
PV.TZL 4.230 17.06.2024 00:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 284.075 17.06.2024 00:00:00 200 mg/m3
KB.TZL 13.516 17.06.2024 00:00:00 350 mg/m3
KB.TRS 0.894 17.06.2024 00:00:00 10 mg/m3
KB.SO2 13.334 17.06.2024 00:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)