EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 113.951 30.05.2024 15:00:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.447 30.05.2024 15:00:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.995 30.05.2024 15:00:00 10 mg/m3
RK3.TZL 8.247 30.05.2024 15:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 129.034 30.05.2024 15:00:00 200 mg/m3
RK2.SO2 1.202 30.05.2024 15:00:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.610 30.05.2024 15:00:00 10 mg/m3
RK2.TZL 13.259 30.05.2024 15:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 223.846 30.05.2024 15:00:00 200 mg/m3
PV.TRS 1.431 30.05.2024 15:00:00 350 mg/m3
PV.SO2 0.015 30.05.2024 15:00:00 10 mg/m3
PV.TZL 6.582 30.05.2024 15:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 272.872 30.05.2024 15:00:00 200 mg/m3
KB.TZL 14.624 30.05.2024 15:00:00 350 mg/m3
KB.TRS 1.078 30.05.2024 15:00:00 10 mg/m3
KB.SO2 19.681 30.05.2024 15:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)