EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 117.458 14.04.2024 23:00:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.396 14.04.2024 23:00:00 350 mg/m3
RK3.TRS 0.634 14.04.2024 23:00:00 10 mg/m3
RK3.TZL 7.005 14.04.2024 23:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 135.250 14.04.2024 23:00:00 200 mg/m3
RK2.SO2 0.003 14.04.2024 23:00:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.678 14.04.2024 23:00:00 10 mg/m3
RK2.TZL 14.207 14.04.2024 23:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 182.891 14.04.2024 23:00:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.599 14.04.2024 23:00:00 350 mg/m3
PV.SO2 0.002 14.04.2024 23:00:00 10 mg/m3
PV.TZL 7.294 14.04.2024 23:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 256.323 14.04.2024 23:00:00 200 mg/m3
KB.TZL 14.418 14.04.2024 23:00:00 350 mg/m3
KB.TRS 0.439 14.04.2024 23:00:00 10 mg/m3
KB.SO2 34.573 14.04.2024 23:00:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)