EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, a.s.

PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.3 (RK3)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK3.NOx 109.277 09.08.2022 22:30:00 200 mg/m3
RK3.SO2 0.483 09.08.2022 22:30:00 350 mg/m3
RK3.TRS 1.038 09.08.2022 22:30:00 10 mg/m3
RK3.TZL 19.704 09.08.2022 22:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK3
PARAMETRE REGENERAČNÉHO KOTLA Č.2 (RK2)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
RK2.NOx 0.000 09.08.2022 22:30:00 200 mg/m3
RK2.SO2 0.000 09.08.2022 22:30:00 350 mg/m3
RK2.TRS 0.000 09.08.2022 22:30:00 10 mg/m3
RK2.TZL 0.000 09.08.2022 22:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty RK2
PARAMETRE PECE NA VÁPNO (PV)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
PV.NOx 90.364 09.08.2022 22:30:00 200 mg/m3
PV.TRS 0.566 09.08.2022 22:30:00 350 mg/m3
PV.SO2 2.290 09.08.2022 22:30:00 10 mg/m3
PV.TZL 3.465 09.08.2022 22:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty PV
PARAMETRE KOTLA NA BIOMASU (KB)
Parametre Hodnoty Dátum a Čas Limit
KB.NOx 256.530 09.08.2022 22:30:00 200 mg/m3
KB.TZL 21.939 09.08.2022 22:30:00 350 mg/m3
KB.TRS 0.226 09.08.2022 22:30:00 10 mg/m3
KB.SO2 90.081 09.08.2022 22:30:00 80 mg/m3
Mesačné reporty KB
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi (kalmi z SČOV Hrboltová)